Wat is werkgelegenheid precies en hoe werkt dit?

 

Werkgelegenheid is een (sociaal-)economisch begrip en is niet direct in een waarde uit te drukken. Doorgaans wordt de werkgelegenheid afgemeten in het aantal banen dat beschikbaar is ten opzichte van het aantal mensen dat totaal actief is op de arbeidsmarkt. Het kan echter ook zo zijn dat er zeker wel werkgelegenheid is, maar dat er tegelijkertijd werkloosheid is. Deze frictie kan ontstaan door het verschil in regio dat optreedt op het moment dat de werklozen in een ander gedeelte van het land zitten dan waar het werk is. Het kan ook te maken hebben met scholen. Mensen met een hoge opleiding zijn vaak te duur voor een minder geschoold beroep, en mensen met een te lage opleiding kunnen het werk niet doen.

Werkgelegenheid is tegenwoordig een zaak die voornamelijk in de handen van de overheid is komen te liggen. De sociaal-kapitalistische overheden proberen de markt te sturen om er zo voor te zorgen dat er genoeg banen zijn voor de inwoners. Dit heeft meerdere uiteenlopende redenen. De overheid heeft verschillende manieren om direct of indirect in te grijpen. Hierbij kan gedacht worden aan het aanbieden van (om)scholing, of het creëren van banen binnen het overheidsorgaan zelf, zodat er extra werkgelegenheid kan ontstaan voor de inwoners van het land.