Jonge bedrijven zorgen voor meer werkgelegenheid

 

Werkgelegenheid is een hot item in België. De werkgelegenheid staat immers voor het aantal banen dat beschikbaar is, en bij voorkeur moet dit getal hoger zijn dan het aantal mensen op de banenmarkt, of in ieder geval gelijk. Uit recente onderzoeken is gebleken dat in België voornamelijk de jongere bedrijven zorgen voor werkgelegenheid. Uit het rapport van de OESO bleek verder dat de oudere bedrijven vooral meer banen vernietigen dan dat zij scheppen. Het is dus belangrijk om in te blijven zetten op de ondernemingen die jonger zijn dan vijf jaar. Hier liggen de kansen voor de werkgelegenheid.

Aantal nieuwe ondernemingen niet stabiel

Het aantal nieuwe ondernemingen dat jaarlijks aangemeld wordt, is echter niet stabiel. Het grootste probleem is hierbij overigens dat dit niet direct door te trekken is naar de werkgelegenheid in België. Daar zijn twee redenen voor. Allereerst zijn de eerste maanden van een nieuwe onderneming de maanden die nodig zijn om een structuur op de te bouwen. Dat gebeurt voornamelijk intern en hierbij worden nog geen banen geschapen. Een ander probleem is dat veel nieuwe ondernemingen bestaan uit eenmanszaken, waarbij de ondernemer zelfstandig het bedrijf draait. Dit schept uiteraard geen kansen voor de werkgelegenheid.