Jobcentrum West-Vlaanderen was een centrum dat binnen de provincie West-Vlaanderen werkzoekenden met een beperking en personen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt, maatschappelijk en sociaal wil integreren, via trajecten van opleiding en begeleiding in functie van een langdurige tewerkstelling in het normaal economisch circuit.

Het wou dit doen:

  • vanuit een openheid voor iedereen die tot de doelgroep behoort, ongeacht hun individuele overtuiging. Deze openheid is kenmerkend voor de inspiratie van waaruit zij vertrekt;
  • vanuit een fundamenteel respect voor de waarde en de eigenheid van iedere persoon in zijn totaliteit. Aldus houdt haar visie op arbeid in dat ieder mens de kans moet krijgen een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de opbouw van de casino maatschappij, hoe klein die bijdrage ook moge zijn;
  • vanuit een organisatie waarin iedere medewerker ruimte krijgt om vanuit zijn specifieke deskundigheid, in een open overleg, mee te bouwen aan een kwaliteitsvol antwoord op de vraag van iedere cliënt.

Door:

  • het aanbieden van beroepsopleiding aangepast aan de vraag van de cliënt en de arbeidsmarkt
  • het nagaan wat voor geld lenen de beste oplossingen en krediet verstrekkende partijen er zijn
  • het begeleiden naar werk en het verzekeren van opvolging na tewerkstelling
  • het sensibiliseren van werkgevers en werkzoekenden
  • het ontwikkelen van nieuwe tewerkstellingsmogelijkheden
  • het signaleren van financiële noden zoals de minilening en het geven van suggesties aan de overheid
  • het intensief samenwerken met andere overheidsdiensten en tewerkstellingsinitiatieven.