Werkgelegenheid en internet, een instabiele relatie

Internet heeft veel kansen geboden aan de huidige maatschappij. Het is een medium met voordelen, en uiteraard ook een medium met nadelen. Dat is goed te zien wanneer we kijken naar de verhouding tussen de werkgelegenheid (of tewerkstelling) en het internet. Enerzijds heeft het kansen geboden, anderzijds heeft het haar slachtoffers achtergelaten.

De slachtoffers

Waar eerder nog veel fabriekswerkers nodig waren om een productielijn te bezetten, hebben de computers, programma’s en het internet (of interne netwerk) veel van de functies overgenomen. Hetzelfde geldt uiteraard voor de dienstverlening. Veel van de zaken kunnen tegenwoordig op het internet geregeld worden, waar een minimale bezetting aan personeel de zaken af kan handelen, terwijl daar eerst tientallen mensen voor in dienst aangenomen waren. Programma’s, computers, online casino en internet, zij eten de baankansen op en zorgen ervoor dat de werkgelegenheid afneemt.

De kansen

Anderzijds heeft het internet ook banen geschapen, en zorgt het ervoor dat mensen op afstand kunnen werken. Dit betekent dat iemand uit Gent helemaal niet naar een andere stad hoeft om daar een functie te vervullen. Wat ook niet vergeten mag worden, is dat het internet een compleet nieuwe afzetmarkt geschapen heeft. Veel mensen hebben werk in functies die door het internet geschapen zijn, en die er zonder internet niet eens zouden zijn. Denk bijvoorbeeld aan de mensen die werken op een servicedesk voor online dienstverlening zoals geld lenen, of de makers van websites die in opdracht werken van grote bedrijven. Het internet heeft dus niet alleen banen vernietigd, het heeft aan de andere kant ook nieuw baankansen geschapen, waardoor het bijgedragen heeft aan de tewerkstelling. En dat punt wordt meer dan regelmatig vergeten wanneer het gaat om internet en werkgelegenheid.